Seminár
Title Picture 2018 SK

Seminár

Názov seminára

Technická analýza dopravných nehôdZameranie a cieľ

Seminár je určený všetkým analytikom dopravných nehôd. Cieľom je poskytnúť účastníkom seminára odborné informácie súvisiace s technickou analýzou dopravných nehôd a to v súlade so súčasným stupňom poznania v danej problematike.

Hlavné témy seminára:

 • nové výpočtové modely aplikované v simulačnom programe PC-Crash verzia 12.0
 • riešenie dopravných nehôd s využitím súčasných možností simulačného programu PC-Crash verzia 12.0
 • prezentácia crash testov a využitie získaných poznatkov pri technickej analýze dopravných nehôd
 • technická analýza dopravných nehôd v špecifických prípadoch (nehody na parkoviskách, nárazy zozadu, nehoda motocykla)
 • súdnolekárske posúdenie nehodovo - úrazového deja
 • využitie dát z digitálnych tachografov a z pamätí chybových hlásení (EDR, CDR) pri analýze dopravných nehôd
 • kontrolné údaje výpočtu rázu (EES)
 • zádržné systémy nákladných vozidielTermín konania

18. až 19.5.2018, začiatok: v piatok 18.5.2018 o 10.20 hod., ukončenie: v sobotu 19.5.2018 o 15.15 hod.Miesto konania


Hotel Kaskády, Stredisko vzdelávania a oddychu, Únovce 504, Galanta, www.kaskady.sk
GPS: 48°12´33,00´´ S(N), 17°47´56,00´´V(E), maps.google.comCertifikát

Účastníci získajú certifikát o absolvovaní seminára (v Slovenskej republike ako doklad v rámci sústavného vzdelávania v zmysle zák. č. 382/2004 Z.z.).Odborní a organizační garanti

 • Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
 • EXPERT GROUP k.s. - znalecká organizáciaNa zabezpečení spolupracuje

 • Slovenská Komora Odhadcov Hodnoty Majetku a ZnalcovLogo ExpertGroup 2014
Logo USI 2014

Logo DSD 2014

Logo WeydePriester 2014
Logo SKOHMaZ
IbB rot gross 2014