Program seminára
Title Picture 2018 SK

Program seminára


Piatok 18.5.2018

08.30 - 10.00 Registrácia účastníkov, inštalácia programu PC-Crash 12.0
   
10.00 - 10.20 Prestávka
   
10.20 - 10.30 Otvorenie seminára
  Prof. Ing. Gustáv Kasanický, CSc., Ing. Rastislav Jurina, PhD.
10.30 - 11.15 Nové funkcie programu PC-Crash 12.0
  Dr.techn. Andreas Moser, Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Hermann Steffan
11.15 - 11.45 Prezentácia a vyhodnotenie crash testov konaných dňa 26.3.2018 v Linzi
  Dr.techn. Andreas Moser, Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Hermann Steffan
   
11.45 - 12.00 Prestávka
   
12.00 - 12.45 Analýza pohybu vozidiel pri cúvaní na parkoviskách
  Dr. Klaus-Dieter Brösdorf
   
12.45 - 14.00 Obedňajšia prestávka
   
14.00 - 14.45 Crash test - chodec vs osobné vozidlo so záznamníkom nehodových
  dát EDR vo vysokej rýchlosti
14.45 - 15.30 Úskalia pri súdnolekárskom posúdení nehodovo-úrazového deja
  u prežívajúcich obetí dopravných nehôd
  MUDr. Norbert Moravanský PhD.
   
15.30 - 16.00 Prestávka s občerstvením
   
16.00 - 16.45 Import dát z digitálnych tachografov (*.DDD) a ich priame použitie v simulácii
  Dr.techn. Andreas Moser, Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Hermann Steffan
16.45 - 17.30 Transparentné stanovenie hodnoty EES
  Dipl. Ing. M. Eng. Marco Görtz
   
18.00 Večera
   
19.30 Spoločenské stretnutie s občerstvením


 


 

Sobota 19.5.2018

09.00 - 09.45 Čítanie dát z pamäte chybových hlásení a informácie o CDR
  Prof. Dr. Ing. Heinz Burg
09.45 - 10.30 Viacnásobné simultánne zobrazovanie v 3D okne (spätné zrkadlo a pod.)
  Dr.techn. Andreas Moser, Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Hermann Steffan
   
10.30 - 11.00 Prestávka s občerstvením
   
11.00 - 11.45 Certifikované zádržné systémy nákladných vozidiel
  Dipl.-Ing. Peter Schimmelpfennig
11.45 - 12.30 Diskusia o príčinách vybraných dopravných nehôd - nárazy zozadu
  (nákladné vozidlo s osobným vozidlom, osobné vozidlo s návesom)
  Prof. Di. Dr. Josef Plank
   
12.30 - 13.45 Obedňajšia prestávka
   
13.45 - 14.30 Dopravní nehoda motocyklu s úmrtím tandemistky – soudně inženýrské aspekty
  doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D.
14.30 - 15.15 Simulácia ťahania vozidiel ťažným lanom
  Dr.techn. Andreas Moser, Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Hermann Steffan
15.15 Ukončenie seminára
  Prof. Ing. Gustáv Kasanický, CSc., Ing. Rastislav Jurina, PhD.Pozn.: Zmena programu vyhradená


Logo ExpertGroup 2014
Logo USI 2014

Logo DSD 2014

Logo WeydePriester 2014
Logo SKOHMaZ
IbB rot gross 2014