Program seminára
Title Picture 2017 SK

Program seminára


Piatok 19.5.2017

08.30 - 10.00 Registrácia účastníkov, inštalácia programu PC-Crash 11.1
   
10.00 - 10.20 Prestávka
   
10.20 - 10.30 Otvorenie seminára
  Prof. Ing. Gustáv Kasanický, CSc., Ing. Rastislav Jurina, PhD.
10.30 - 11.15 Nové funkcie programu PC-Crash 11.1
  Dr.techn. Andreas Moser, Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Hermann Steffan
11.15 - 11.45 Prezentácia a vyhodnotenie crash testov konaných dňa 10.4.2017 v Linzi
  Dr.techn. Andreas Moser, Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Hermann Steffan
   
11.45 - 12.00 Prestávka
   
12.00 - 12.45 Štandardné určenie dV v závislosti od polohy sedenia cestujúcich vo vozidle
  Dipl.-Ing. (FH) Danijel Cakeljic
   
12.45 - 14.00 Obedňajšia prestávka
   
14.00 - 14.45 Crash test - osobné vozidlo so záznamníkom nehodových dát EDR vs osobné vozidlo
14.45 - 15.30 Zabezpečenie nákladu ako príčina dopravných nehôd úžitkových vozidiel
  dr.-Ing. Gyula Kőfalvi
   
15.30 - 16.00 Prestávka s občerstvením
   
16.00 - 16.45 Využitie diagramu uhlovej rýchlosti čiar rozhľadu pre určenie prahu rozpoznania vodičom
  Dr.techn. Andreas Moser, Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Hermann Steffan
16.45 - 17.30 Skúsenosti s programom Agisoft PhotoScan
  Dipl. Ing. Klaus-Dieter Brösdorf
   
18.00 Večera
   
19.30 Spoločenské stretnutie s občerstvením


 


 

Sobota 20.5.2017

09.00 - 09.45 Použitie biologicky vernej figuríny ako náhrady za chodca pri nárazových skúškach
  Dr. techn. Michael Weyde
09.45 - 10.30 Rozšírené možnosti viactelesového systému v programe PC-Crash 11.1
  Dr.techn. Andreas Moser, Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Hermann Steffan
   
10.30 - 11.00 Prestávka s občerstvením
   
11.00 - 11.45 Využitie programu PC-Crash pri rekonštrukcii dopravných nehôd z videozáznamu
  Ing. Eduard Kolla, PhD.
11.45 - 12.30 Implementácia testov vozidiel v simulačnom programe (PC-Crash)
  Dipl.-Ing. Michael A. Plank
   
12.30 - 13.45 Obedňajšia prestávka
   
13.45 - 14.30 Vyprovokované dopravní nehody v podání organizovaných skupin pachatelů
  Ing. Vlastimil Rábek, Ph.D.
14.30 - 15.15 Rozšírené možnosti zobrazovania v 3D okne v programe PC-Crash 11.1
  Dr.techn. Andreas Moser, Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Hermann Steffan
15.15 Ukončenie seminára
  Prof. Ing. Gustáv Kasanický, CSc., Ing. Rastislav Jurina, PhD.Pozn.: Zmena programu vyhradená


Logo ExpertGroup 2014
Logo USI 2014

Logo DSD 2014

Logo WeydePriester 2014
Logo SKOHMaZ