Účastnícky poplatok a spôsob platby
Title Picture PCCrash 2021 SK

Účastnícky poplatok a spôsob platby

Účastnícky poplatok

Účastnícky poplatok za seminár je stanovený na 82,- EUR

Nie sme platca DPH.

Poplatok zahŕňa:

  • režijné náklady spojené s organizáciou a technickým zabezpečením seminára
  • tlmočenie prednášok
  • 2 krát občerstvenie účastníkov seminára počas prestávokSpôsob platby

Účastnícky poplatok je možné zaplatiť dvoma spôsobmi:

  1. Bankovým prevodom, alebo šekom v eurách vo výške 82,- EUR na účet: Slovenská sporiteľňa, číslo účtu 5040124625/0900
  2. Platbou v hotovosti organizátorovi vo výške 82,- EUR pri registrácii účastníka seminára dňa 24.9.2021

V prípade bankového prevodu Vás z organizačných dôvodov žiadame účastnícky poplatok uhradiť najneskôr do 21.9.2021.Inštrukcie pre platbu bankovým prevodom

Variabilný symbol: bude uvedený v e-maily ktorým potvrdíme Vaše prihlásenie
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: neudávajte nič
Poznámka (správa pre prijímateľa): napíšte meno a priezvisko účastníkaÚdaje o prijímateľovi platby

Expert Group Plus s.r.o.
komplementár v spoločnosti EXPERT GROUP k.s. - znalecká organizácia
Karloveské rameno 4B, 841 04 Bratislava
IČO: 46 484 485
Slovenská sporiteľňa, číslo účtu 5040124625/0900
IBAN: SK45 0900 0000 0050 4012 4625
SWIFT: GIBASKBX