Seminár
Title Picture PCCrash 2021 SK

Seminár

Názov seminára

PC-Crash 13.1
Zameranie a cieľ

Seminár je určený všetkým užívateľom simulačného programu PC-Crash.

Cieľom seminára je poskytnúť jeho účastníkom odborné informácie týkajúce sa technickej analýzy dopravných nehôd pomocou korektného a efektívneho využitia programu PC-Crash a to v súlade so súčasným stupňom poznania v danej problematike.

Forma prednášok je názorná práca s programom PC-Crash "krok za krokom" !

Hlavné témy seminára:

  • nové výpočtové modely aplikované v simulačnom programe PC-Crash verzia 13.1
  • riešenie dopravných nehôd s využitím súčasných možností simulačného programu PC-Crash verzia 13.1

  • asistent zmeny smeru jazdy, odstraňovanie pozadia na bitovej mape, zarovnávanie v kresliacom programe
  • model zvodidiel, model spätného výpočtu prípojných vozidiel

  • ďalšie témy súvisiace s novými funkciami PC-Crash verzia 13.1

Dôležité upozornenie: Obsah programu seminára nie je pevný a je možné ho prispôsobiť Vašim požiadavkám!

Vašu prípadnú požiadavku na prednášky s konkrétnymi témami nám môžete poslať na adresu usi@expertgroup.sk.
Odborný garant

  • DSD GmbH Linz,  DSD SLOVAKIA s.r.o.
  • Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity vŽilineOrganizačný garant


  • EXPERT GROUP k.s. - znalecká organizácia