Program seminára
Title Picture PCCrash 2021 SK

Program seminára


Piatok 24.9.2021

08.30 - 10.00 Registrácia účastníkov, inštalácia programu PC-Crash 13.1
10.00 - 12.00 Prednáška
  Dr.techn. Andreas Moser
   
12.00 - 13.30 Obedňajšia prestávka
   
13.30 - 15.30 Prednáška
  Dr.techn. Andreas Moser
15.30 - 16.00 Prestávka s občerstvením
16.00 - 18.00 Prednáška
  Dr.techn. Andreas Moser

 


 

Sobota 25.9.2021

09.00 - 10.30 Prednáška
  Dr.techn. Andreas Moser
10.30 - 11.00 Prestávka s občerstvením
11.00 - 12.30 Prednáška
  Dr.techn. Andreas Moser
   
12.30 - 13.30 Obedňajšia prestávka
   
13.30 - 15.30 Prednáška
  Dr.techn. Andreas Moser