Seminár
Title Picture PCCrash 2019 SK

Seminár

Názov seminára

PC-Crash 12.1
Zameranie a cieľ

Seminár je určený všetkým užívateľom simulačného programu PC-Crash.

Cieľom seminára je poskytnúť jeho účastníkom odborné informácie týkajúce sa technickej analýzy dopravných nehôd pomocou korektného a efektívneho využitia programu PC-Crash a to v súlade so súčasným stupňom poznania v danej problematike.

Forma prednášok je názorná práca s programom PC-Crash "krok za krokom" !

Hlavné témy seminára:

  • nové výpočtové modely aplikované v simulačnom programe PC-Crash verzia 12.1
  • riešenie dopravných nehôd s využitím súčasných možností simulačného programu PC-Crash verzia 12.1

  • Použitie 360 stupnových fotografií a dát z Google streetview v programe PC-Crash
  • Vyhodnotenie rýchlosti vozidla s využitím videa a dát s laserového skenera

  • ďalšie témy podľa požiadaviek účastníkov seminára

Dôležité upozornenie: Obsah programu seminára nie je pevný a je možné ho prispôsobiť Vašim požiadavkám!

Vašu prípadnú požiadavku na prednášky s konkrétnymi témami nám môžete poslať na adresu usi@expertgroup.sk.
Odborný garant

  • DSD GmbH Linz,  DSD SLOVAKIA s.r.o.
  • Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity vŽilineOrganizačný garant


  • EXPERT GROUP k.s. - znalecká organizácia

Logo ExpertGroup 2014
Logo USI 2014

Logo DSD 2014