Úvod
Title Picture PCCrash 2016 SK

Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline

EXPERT GROUP k.s. - znalecká organizácia

DSD GmbH Linz,  DSD SLOVAKIA s.r.o.


usporiadali odborný seminár


PC-Crash 11.0
 

 11.–12.11.2016 – Hotel CITY  Galanta


Ďakujeme za Vašu účasť !

Logo ExpertGroup 2014

Logo DSD 2014
Logo USI 2014