Seminár
Title Picture PCCrash 2016 SK

Seminár

Názov seminára

PC-Crash 11.0
Zameranie a cieľ

Seminár je určený všetkým užívateľom simulačného programu PC-Crash.

Cieľom seminára je poskytnúť jeho účastníkom odborné informácie týkajúce sa technickej analýzy dopravných nehôd pomocou korektného a efektívneho využitia programu PC-Crash a to v súlade so súčasným stupňom poznania v danej problematike.

Forma prednášok je názorná práca s programom PC-Crash "krok za krokom" !

Hlavné témy seminára:

  • nové výpočtové modely aplikované v simulačnom programe PC-Crash verzia 11.0
  • riešenie dopravných nehôd s využitím súčasných možností simulačného programu PC-Crash verzia 11.0

  • pohľady, súradnicové systémy, funkcie AutoCAD, vrstvy ...
  • zobrazenie poškodenia na 3D DXF, použitie Ton/T-off pri simulácii, zachovanie parametrov rázu pre ďalšiu simuláciu ...
  • práca s rozšírenými možnosťami kinematických výpočtov ...
  • viactelesový systém, 3D DXF s konzistentným rozlíšením ...

  • ďalšie témy podľa požiadaviek účastníkov seminára

Dôležité upozornenie: Obsah programu seminára nie je pevný a je možné ho prispôsobiť Vašim požiadavkám! Taktiež, v prípade dostatočného počtu záujemcov, je na štvrtok 10.11.2016 pripravené úvodné školenie začiatočníkov pre nových držiteľov licencie programu PC-Crash.

Vašu prípadnú požiadavku na prednášky s konkrétnymi témami, alebo záujem o účasť na školení začiatočníkov, nám môžete poslať na adresu usi@expertgroup.sk.
Odborný garant

  • Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
  • DSD GmbH Linz,  DSD SLOVAKIA s.r.o.Organizačný garant


  • EXPERT GROUP k.s. - znalecká organizácia

Logo ExpertGroup 2014

Logo DSD 2014
Logo USI 2014