Program seminára
Title Picture PCCrash 2016 SK

Program seminára


Piatok 11.11.2016

08.30 - 10.00 Registrácia účastníkov, inštalácia programu PC-Crash 11.0
10.00 - 12.00 Prednáška
  Dr.techn. Andreas Moser
   
12.00 - 13.30 Obedňajšia prestávka
   
13.30 - 15.30 Prednáška
  Dr.techn. Andreas Moser
15.30 - 16.00 Prestávka s občerstvením
16.00 - 18.00 Prednáška
  Dr.techn. Andreas Moser

 


 

Sobota 12.11.2016

09.00 - 10.30 Prednáška
  Dr.techn. Andreas Moser
10.30 - 11.00 Prestávka s občerstvením
11.00 - 12.30 Prednáška
  Dr.techn. Andreas Moser
   
12.30 - 14.00 Obedňajšia prestávka
   
14.00 - 16.00 Prednáška
  Dr.techn. Andreas Moser


Logo ExpertGroup 2014

Logo DSD 2014
Logo USI 2014