Úvod
Title Picture PCCrash 2021 SK

Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline

EXPERT GROUP k.s. - znalecká organizácia

DSD GmbH Linz,  DSD SLOVAKIA s.r.o.


usporiadajú odborný seminár


PC-Crash 13.1
 

 24.–25.9.2021 –  Hotel Kaskády pri Galante


Tešíme sa na Vašu účasť !