Úvod
Title Picture PCCrash 2019 SK

Vážený kolega,

sme radi, že Ťa môžeme privítať na stránkach seminárov, ktoré organizujeme.

V roku 2020 sme boli nútení, vzhľadom na situáciu s koronavírusom COVID-19, zrušiť Seminár 2020, ktorý sa mal konať v mesiaci máj.

S poľutovaním však musíme oznámiť, že z toho istého dôvodu aj jesenný

seminár PC-Crash 13.0 je zrušený !


Tento sa mal konať v dňoch 16. až 17.10.2020 v hoteli City Galanta.

Nová verzia programu PC-Crash 13.0 je však samozrejme distribuovaná. Preto pre Vás pripravujeme video seminár, ktorým nahradíme zrušené semináre. Záujemcovia sa tak budú môcť individuálne online oboznámiť s novinkami v programe a s ich použitím.

O sprístupnení video seminára Vás budeme včas informovať e-mailom. Predpokladaný termín je koniec novembra 2020.

S novými funkciami programu sa však môžete oboznámiť už dnes:

Nové funkcie PC-Crash 13.0

V prípade Vášho záujmu o najnovšiu verziu programu PC-Crash 13.0 kontaktujte priamo DSD - Dr. Steffan Datentechnik Ges.m.b.H (g.steffan@dsd.at), prípadne sa môžte obrátiť aj na nás (martin.lukasik@expertgroup.sk). Vašu požiadavku sprostredkujeme DSD.

Aktuálny cenník nájdete tu: Cenník DSD 2020.Za organizátorov Martin Lukášik
Picture Seminar 1


Logo USI 2014
Logo ExpertGroup 2014
Logo DSD 2014Logo WeydePriester 2014


Logo SKOHMaZ